Saint Gobain potrubné systémy
 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o., potrubné systémy
Saint Gobain potrubné systémy

SAINT-GOBAIN na Slovensku

História firmy na Slovensku

Výrobca SAINT-GOBAIN PAM bol do januára roku 2007 na slovenskom trhu úspešne zastupovaný spoločnosťou Proxima 76 s. r. o..

Od februára 2007 sú potrubné systémy SAINT-GOBAIN PAM na Slovensku dodávané priamo spoločnosťou SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s. r. o. - PIPE DIVISION.

Táto zmena súvisiaca so vznikom spoločnosti SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s. r. o. je prísľubom skvalitnenia, rozšírenia a posilnenia obchodných služieb a profesionálneho technického servisu ponúkaných slovenským zákazníkom.

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s. r. o. - PIPE DIVISION dodáva rúry, tvarovky, armatúry, poklopy a mreže, príslušenstvo - celé spektrum produktov pre rozvod a dodávku pitnej, úžitkovej, požiarnej i závlahovej vody, ale i systémy pre odvádzanie odpadových vôd.

Skladové priestory SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o. v Stupave
Systémy pre rozvod, dodávku a odvádzanie vody - SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
Sídlo spoločnosti SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
AINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o. - potrubné systémy

Saint Gobain potrubné systémy
 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o., potrubné systémy
Inovatívne potrubné systémy
Kompletný rozsah riešení pre rozvod vody

Firma vo svete

SAIN-GOBAIN PIPE DIVISION je súčasťou skupiny SAINT-GOBAIN a prostredníctvom svojich výrobných závodov a obchodných zastúpení pôsobí vo viac ako 25 krajinách piatich svetadielov. Vedenie spoločnosti má sídlo vo Francúzsku, tu sa nachádza aj výskumné a vývojové centrum, a tiež hlavný výrobný závod SAINT-GOBAIN PAM.

Základné princípy

Sledovanie základných potrieb tohto odvetvia sa prejavuje

 • v stopercentnom zvládnutí procesov (prípravy surovín, kontinuálnych procesov, metalurgie, odstredivého odlievania, nanášaní ochranných povrchov),
 • vo vysokovýkonných technológiách odlievania,
 • v invenciách pri navrhovaní nových výrobkov,
 • v prvotriednom logistickom zabezpečení (skladovanie a preprava),
 • v bezprostrednej dostupnosti technického servisu.

Inovácia

Do procesu trvalej inovácie sú zapojené všetky tímy SAINT-GOBAIN PIPE DIVISION, ktoré na vysoko profesionálnej úrovni prispôsobujú výrobky požiadavkám zákazníkov a vývoju situácie na trhu.
SAINT-GOBAIN PIPE DIVISION ponúka kompletný rozsah riešení pre rozvod vody, ktoré sú prispôsobené nielen rôznorodosti kladenia potrubí (kladenie v rieke, vo vysokých horách, v kolektoroch, nadzemné vedenie a pod.), ale tiež vlastnostiam terénu v danom mieste kladenia (veľká hĺbka kladenia, strmé svahy, agresívne pôdy a pod.)

Kvalita

Viac ako sto rokov venujeme pozornosť zvyšovaniu úrovne kvality našich výrobných zariadení, produktov a služieb. Návrh, výroba a testovanie produktov prebieha v súlade s francúzskymi, európskymi a medzinárodnými normami. Rovnako aj výrobky a ich súčasti prichádzajúce do styku s pitnou vodou spĺňajú všetky platné hygienické predpisy.

Služby

Skutočne vysoká úroveň služieb SAINT-GOBAIN PIPE DIVISION je v oblasti vodného hospodárstva všeobecne uznávaná a pramení z úzkej spolupráce so všetkými subjektmi pôsobiacimi v tomto odvetví. Spoločnosť SAINT-GOBAIN PIPE DIVISION sa môže pochváliť veľmi hustou predajnou sieťou, ktorá jej zaisťuje prítomnosť na trhoch vo viac ako 100 krajinách. Náš tím ponúka zákazníkom technickú pomoc, asistenciu pri zahájení stavby, prípadne ďalšiu podporu na náročnejších úsekoch stavby. Už 25 rokov je francúzskym ministerstvom práce akreditovaný vzdelávací ústav, ktorý usporadúva kurzy zamerané na špecifické potreby našich partnerov, investorov, správcov sietí a špecializovaných obchodných spoločností.


Saint Gobain potrubné systémy
 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o., potrubné systémy
Saint Gobain potrubné systémy
Saint Gobain potrubné systémy
Saint Gobain potrubné systémy
Saint Gobain potrubné systémy

HISTÓRIA SG PAM

 • 1854

  Vznik priemyselného odvetvia v oblasti Lorraine.

 • 1856

  Počiatky spoločnosti. Založenie prvej priemyselnej prevádzky v oblasti
  Pont-a-Mousson.

 • 1866

  Zahájenie výroby rúr z liatiny.

 • 1928

  Aplikácia technológie odstredivého liatia.

 • 1957

  Výroba prvej rúry z tvárnej liatiny.

 • 1960

  Nové vnútorné a vonkajšie ochrany rúr.

 • 1970

  Celá produkcia PAM z tvárnej liatiny.

 • 1980

  Posilnenie produkcie na svetových trhoch.

Company Saint Gobain
Saint Gobain vo svete
Company Saint Gobain

Kontakty

Sídlo a sklad spoločnosti:

Saint-Gobain Construction Products,s.r.o.
Dlhá 1780/6 , 900 31 Stupava, Slovenská republika
Tel: 00421 2 654 569 61, mob: 00421 2 659 361 57
E-mail: tvarnaliatina@saint-gobain.com

Richard Šťastný
Obchodný riaditeľ BA pre Slovenskú republiku
v zastúpení Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
Tel: 00421 2 654 569 61, mob: 00421 905 903 318
Email: richard.stastny@saint-gobain.com

Michal Oravec
Obchodný manažér BA pre Slovenskú republiku
v zastúpení Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
Tel: 00421 2 654 569 61, mob: 00421 910 914 642
Email: michal.oravec@saint-gobain.com

Zoran Bosák
Obchodný manažér KE pre Slovenskú republiku
v zastúpení Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
Tel: 00421 2 654 569 61, mob: 00421 918 967 461
Email: zoran.bosak@saint-gobain.com

Ing. Viliam Žák
Technický riaditeľ pre Slovenskú republiku
v zastúpení Saint- Gobain PAM CZ s.r.o.
mob: 00421 915 706 903
Email: viliam.zak@saint-gobain.com

Mgr. Lucia Hrevúšová
Marketingový špecialista pre Slovenskú republiku
v zastúpení Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
Tel: 00421 2 654 569 61, mob: 00421 905 365 410
Email: lucia.hrevusova@saint-gobain.com

Ing. Renata Paľová
Vedúca zákazníckeho servisu pre Slovenskú republiku
v zastúpení Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
Tel: 00421 2 654 569 61, mob: 00421 908 730 171
Email: renata.palova@saint-gobain.com

Mgr. Michaela Bánová
Referent zákazníckeho servisu pre Slovenskú republiku
v zastúpení Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
Tel: 00421 2 654 569 61, mob: 00421 903 402 819
Email: michaela.banova@saint-gobain.com